Wu sin systém - päť elementov

Wu sin systém je systém piatich prvkov. Voda, drevo, oheň, zem vzduch. Tieto prvky sa v jednom smere podporujú a navzájom dopĺňajú. V opačnom smere sa ovládajú a  pri preskaovaní sa ponižujú. Vhodnou prácou s týmito prvkami dokážeme nastoliť vnútornú harmóniu v našom tele. Táto harmónia nebude len o harmónií v našom tele ale aj v našich emóciách, nakoľko každému živlu - teda orgánu je priradené emócia, či už kladná alebo záporná. Viacej nájdete pri každom živle.

Táto harmónia sa dá docieliť hudbou, tancom, potravou, farbou a taktiež aj prácou s čchi. Systém Zhong Yuan čchi-kungu Vám ponúka cestu ako sa prácou s čchi dajú harmonizovať a posilniť vnútorné orgány. Okrem zdravotného aspektu je tu aj psychická a emecionálna stránka človeka. Človek bude lepšie zvládať všetky situácie v živote a bude emocionálne oveľa stabilnejší. Po psychickej stránke bude človek myslieť oveľa pozitívnejšie.