Kurzy

 

Systém ZYQ je rozdelený do 5 stupňov, ktoré nám umožnia uvoľniť telo, myseľ, a následne získavať vedomosti -spoznávať múdrosť rastilnnej a živočísnej ríše a spoznať skutočnú pravdu.

Na začiatok je ale dôležité aby sme mali telo dostatočne očistené - uzdravené. Takže na I. stupni sa snažíme uvoľniť naše fyzické telo začíname ho spoznávať a liečiť. Na druhom stupni pracujeme s našou mysľou - utišujeme ju.

Kurzy sa organizujú, pre ľudí tak aby po skončení týchto kurzov boli záujemci schopní doma sami bez problémov cvičiť dané cviky.