Kurzy

 

Systém ZYQ je rozdelený do 5 stupňov, ktoré nám umožnia uvoľniť telo, myseľ, a následne získavať vedomosti -spoznávať múdrosť rastlinnej a živočísnej ríše a spoznať skutočnú pravdu.

Na začiatok, je ale dôležité aby sme mali telo dostatočne očistené - uzdravené. Takže na I. stupni sa snažíme uvoľniť naše fyzické telo začíname ho spoznávať a liečiť. Na druhom stupni pracujeme s našou mysľou - utišujeme ju. Je to veľmi dôležité na dosiahnutie stavu pauzy, kde tento stav hlbšie spoznávame na III.stupni.

Kurzy sa organizujú, pre ľudí tak aby po skončení týchto kurzov boli záujemci schopní doma sami bez problémov cvičiť dané cviky.

Registrácia účastníka

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: