Voda

 

Orgán : obličky

Farba : tmavomodrá - čierna

Emócia : strach

Párový orgán : uši

Pocit: chlad

Chuť : slaná

Tón : h

Číslo : 6

Ročné obdobie : zima

Fáza premien: uschovávanie

 

Voda je zdrojom tvorenia a počiatok zrodu všetkých vecí je vo vode. preto ani jeden prvok nemôže neobsahovať vodu.