Nová kniha vydaná v Česku a je to preklad z ruského originálu. V prípade záujmu  je cena 15 € . 

Knihy

Nižšie uvedené knihy vydáva ZYQ na Slovensku.
 
Kniha Úvod do Image medicíny - vydaná ku 5. medzinárodnej konferencií Tradičnej čínskej medicíny a Image medicine v roku 2015 v Bratislave
 
 
Kniha 4 .stupňa - Vydaná 2018
 
 
Kniha 3. stupňa - vydaná 2014
 
Tieto knihy nedostane kúpiť v kníhkupectvách, dajú sa objednať cezo mňa alebo kúpiť si ich na kurzoch. Tieto knihy sú určené pre všetkých , ktorí cvičia systém ZYQ.