Vzduch

 

Orgán : pľúca

Farba : biela

Emócia :smútok, žiaľ

Párový orgán : nos

Pocit : sucho

Chuť . pálivá

Tón : e

Číslo : 9

Ročné obdobie : jeseň

Fáza premien : dozrievanie

Užitočnosť kovu je v tom, že je pevný a neničí sa. Žiadna z vecí stvorených premenami čchi by nemohla by pevná a tvrdá, keby sa jej nedostávalo čchi kovu. Preto i koža alebo škrupina . čo sú zvonku (vecí) a vytvárajú ich ochranu, získavajú pevnosť vďaka tomu, že sa im dostáva čchi kovu.