Kniha IM

30.11.2015 09:08

Milí cvičenci

Začiatkom októbra sa v Bratislave uskutočnila 5. medzinárodná konferencia Tradičnej čínskej medicíny (TČM) a Image medicine (IM).

Zúčastnili sa na nej prednášajúci z viacerých krajín ( Rusko, Čína, Grécko, Holandsko, ČR, Maďarsko,  a iné), ktorí prezentovali svoje výsledky dosiahnuté za pomoci IM a TČM. Na konferencií sa aj objavila nová kniha - Úvod do Image medicine. Ako to už býva vyšla v slovenčine ( ako v treťom jazyku po ruštine a angličtine). V prípade záujmu viem túto knihu poslať, alebo doniesť na kurz. Jej cena je 8 € a do kníhkupectiev sa nedostane.