Duše

27.11.2016 09:39

Majster na poslednom retreate hovoril, prečo majú duše problém opustiť telo. Telo je hmotné a duša je ľahšia ako vzduch. A prečo to ide s vyšším vekom tažšie. Je to dané tým, že prijímame potravu - jedlo. Toto jedlo je hmotné - pochádza zo zeme a tým do seba dostávame viacej hmotnej substancie - čím sa viacej pripútavame k zemi. Samozrejme strava je potrebná aby sme normálne fungovali. Čchi-kung nás učí naberať energiu rôznymi spôsobmi, ktoré nám ukazujú, že je možné fungovať aj určitý čas bez prijímania potravy. Taktiež aj duchovný pokrok je rýchlejší keď cvičíme a urobíme si pauzu od prijímania potravy na 2-3 týždne. Samozrejme človek musí mať dostatok energie aby zvládol taktéto obdobie, ale potom je telo očistenejšie a duša ma väčšiu šancu opustiť telo a mať viacej energie. 

Aby som sa vrátil k tomu čo som chcel napísať. Napadlo ma čo je v bibli. Adam a Eva ochutnali jablko zo stromu. Prvé dve duše prišli na zem a had im ukázal jablko  a im sa zapáčilo a chceli ho ochutnať - čím do seba dostali hmotu  a pripútali sa k zemi a čím viacej ovocia a iných surovín skúšali jesť tým viac sa sem pripútavali. Ostatné duše, ktoré sem prišli sa nechali nahovoriť tým, že všetko je tu krásne a dobre chutí. Neskôr už ale nemohli odletieť nakoľko už boli ťažké. A teraz tu máme systém a spôsob akým možeme v tele vymenť energiu za vesmírnu a odletieť z tela von. Nakoľko duša je slobodná a voľná vo vesmíre. Duše sú vlastne svetlá - svetelné bytosti.

Z toho vyplýva že v Bibli je napísaného celkom dosť praavdivého, len sa človek musí na to trošku inak pozrieť

Čakám na Vaše reakcie.

 

Ďakujem